Záložky Index Strips na pravítku

  • Znovu použiteľné záložky Index Strips
  • Vhodné na označenie, usporiadanie aj rozčlenenie v dokumentoch a knihách, článkoch v časopisoch
  • V 8 neónových farbách, obsahuje 8x25 záložiek
  • Nekrúti sa
  • Rozmer: 45 x 12 mm


Stay connected!