ZPRÁVA PREZIDENTA CEO

Naše kořeny se vrací zpět do roku 1887, kdy můj pradědeček Wilhelm Koreska založil ve Vídni společnost Kores. Vždy trval na dvou důležitých faktorech: kvalita a spolehlivost. Tyto hodnoty i dnes stále přetrvávají a jsou garantovány značkou Kores.

Důvod, proč je kvalita našich výrobků tak důležitá, je hlavně ekonomický. Naše produkty musí být perfektně a kvalitně vyrobeny, což je nezbytně důležité pro náš úspěch již téměř 125 let, naším cílem je vybudovat a udržet si loajalitu zákazníků.

Tato skutečnost nás přivádí k dalším vlastnostem produktů jako je čisté a snadné používání. Tím, že zákazníkům rostou přijmy, začínají také dávat přednost produktům, které jsou čisté, snadno ovladatelné a zlepšují jejich výkon. Navíc by naše produkty měly přinést našim zákazníkům také citová očekávání, která bychom chtěli splnit pomocí našich krásných designů a funkcí produktů. 

Závěrem, spolehlivost a výborný servis jsou stejně důležité jako vynikající kvalita, která je neustále inovována naším oddělením vývoje a výzkumu, a také prokázána normou EN71 a ISO certifikáty 9001 a 14001.

Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a zákazníky tak, aby naše produkty stále naplňovaly jejich očekávání, a možná je i překonaly.

Clemens Koreska

Prezident skupiny Kores

Stay connected!