FAQ

Ktoré druhy materiálu môžem lepiť s lepiacou tyčinkou KORES?

Lepiacej tyčinky KORES lepí všetky druhy papiera, kartón, fotografie i korok.


Čo mám robiť, keď si zasiahnete pokožku KORES lepiacou tyčinkou?

Ak používate lepiacu tyčinku KORES alebo lepiacu tyčinku Chameleon a dôjde k zasiahnutiu lepidlom, umyte prosím pokožku vodou a mydlom.


Môžete mi prosím poradiť, ako sa zachovať, keď dôjde k postriekaniu oblečenia lepiacou tyčinkou KORES?

Lepiaca tyčinka KORES je vyprateľná, lepidlo možno teda veľmi ľahko odstrániť z oblečenia horúcou vodou.


Existujú nejaké riziká, ak bude moje deťom používať lepiacu tyčinku KORES?

Lepiacej tyčinky KORES neobsahujú rozpúšťadlá, nie sú toxické. Sú teda bezpečné pre deti.


Prečo je lepiaca tyčinka KORES Chameleon fialová?

Jedná sa o farebnú lepiacu tyčinku, ktorá umožňuje optickú kontrolu lepené polochy. Farebná lepiaca vrstva po zaschnutí sprehľadní. Odporúčame túto lepiacu tyčinku deťom. Výhodou je čistota pri používaní a ľahká aplikácia.


Ako sa mám zachovať, keď dôjde k zasiahnutiu mojej pokožky tekutým lepidlom KORES?

Záleží na tom, aké lepidlo používate ...

ak používate KORES Glufix, Schoolfix, Eco univerzálne lepidlo, Wood Glue alebo disperzné lepidlo White Glue, umyte postriekanú plochu vodou a mydlom; ak používate Power glue umyte pokožku acetónom alebo horúcou vodou.


Aký je rozdiel medzi sekundovými lepidlami KORES Power glue a Power glue GEL?

Power glue je univerzálny sekundové lepidlo. Výhodou je okamžitý účinok. Power glue gél taktiež sekundové lepidlo pre všestranné použitie. Rozdiel je v gélovej konzistencii. Power glue gél je vhodné lepidlo na lepenie na zvislých plochách!

Obe lepidlá sú vhodné na lepenie papiera, lepenky, fotografií, textilu, kože, korku, dreva, skla, porcelánu, keramiky, kovu a gumy.


Existuje nejaký návod ako správne používať sekundové lepidlá KORES Power glue a Power glue Gel?

Predovšetkým by ste sa mali uistiť, či plocha, na ktorú budete lepiť, je čistá a suchá. Potom jemným zaskrutkovaním hornej časti uzáveru do zapečatenej tuby, urobte malý otvor, na zabezpečenie prietoku lepidla. Potom už môžete uzáver späť zaskrutkovať do pôvodnej pozície. Otvorte viečko, aplikujte malé množstvo KORES sekundového lepidla na povrch. Stlačte lepené objekty k sebe a počkajte než dôjde k zaschnutiu.


Ako sa mám zachovať, keď dôjde k zasiahnutiu pokožky sekundovým lepidlom KORES Power Glue?

V prípade postriekania pokožky použite acetón a riadne umyte postihnuté miesto horúcou vodou a mydlom. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Keď používate Power glue, dávajte pozor na postriekania pokožky a neinhalujte toto lepidlo. Chráňte svoje oblečenie a udržujte toto lepidlo z dosahu detí. V prípade zasiahnutia očí, vypláchnite postihnuté miesta riadne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.


Čo mám robiť v prípade zasiahnutia pokožky opravným lakom KORES?

Tieto výrobky sú bezpečné. V prípade, že používate opravný lak Aqua alebo Fluid a opravný lak čiastočne zasiahne Vaše ruky / pokožku, stačí, keď opláchnete postihnuté miesto vodou a mydlom. Mali by ste však chrániť svoje oči a vyhýbajte sa vnútornému požitie týchto výrobkov.


Aký je rozdiel medzi opravným lakom KORES Fluid a KORES Aqua?

Opravný lak Fluid obsahuje rozpúšťadlá, je riediteľný benzínom. Opravný lak Aqua je na vodnej báze, riediteľný vodou.


Ako mám správne používať opravné laky KORES Fluid a Aqua?

Spoločnosť KORES ponúka rôzne druhy opravných lakov, tj. Fluid / Aqua alebo Fluid Soft Tip / Aqua Soft Tip ...
Ak práve používate opravný lak Fluid či Aqua, riadne ho pretrepte, kým nezačujete miešacej guličku, ktorá slúži na zabezpečenie správnej konzistencie opravného laku. Aplikujte opravný lak na papier pomocou opravného štetca. Použitie je jednoduché. Počkajte až opravný lak zaschne a potom môžete požadovanú plochu prepísať. Po použití pevne uzavrite uzáver.
Fluid Soft Tip a Aqua Soft Tip sú vybavené patentovanou třídimenzní hubkou pre variabilné šírku opráv: bod, jednoduchá línia a široká linka. Postup je rovnaký ako u opravného laku Fluid a Aqua.


Ako mám správne použiť korekčný pero KORES Metal Tip, aby som dosiahol / -a najlepšieho výseldku?

Použitie je veľmi jednoduché: pretrepte korekčné pero, kým nebudete počuť miešacej guličku. Pritlačte kovový hrot a stlačením tela korekčného pera naneste opravný lak na požadované miesto


Čo mám robiť, keď sa zašpiním korekčným perom KORES?

Všetky korekčné perá KORES sú bezpečné.
Stačí len umyť postihnuté miesto vodou a mydlom a poriadne opláchnuť vodou.


Sú vidieť opravy korektívnymi strojčeky KORES na fotokópiách?

Korekčné strojčeky Scooter, 2WAY, Refill Roller, Mini Roller a Roll-On nezanechávajú stopy na fotokópiách.


Môžete mi prosím poradiť, ako správne používať korekčné strojčeky KORES? Sú medzi nimi nejaké rozdiely?

Roll-On je koncipovaný pre opravy s prirodzeným držaním ruky, tzv. ERGO koncepcia. Výhodou je jednoduché použitie: stačí priložiť na papier a ťahom zľava doprava je korekcia hotová! Korektor Scooter je vybavený pomocnými kolieskami pre presnú, rýchlu a jednoduchú korekciu. Oprava prebieha zvisle, pomocou koliesok "Wheel guide". Výhodou korekčného strojčeka Refill Roller je predovšetkým vymeniteľná korekčný páska, korektúra sa vykonáva podobným spôsobom ako sa strojčekom Roll On. Korekčný strojček 2WAY je unikátny strojček s pogumovaným soft povrchom. Tento strojček je vhodný pre ľavákov i pre pravákov. Mini Roller je vďaka svojej veľkosti ideálny do peračníka na drobné opravy.


Aké sú výhody suché korekcie?

Suchá korektúra je rýchlejší, nie je potreba čas na zasychanie opravného laku. Umožňuje možnosť okamžitého prepísania guľôčkovým perom, rollerom, bombičkovým perom alebo písacím strojom. Každopádne je suchá korektúra komfortnejšie!


Zanechávájú samolepiace bločky KORES nejaké stopy, keď sa odlepí?

Nie, KORES samolepiace bločky nezanechávajú stopy keď je odlepíte a papier sa nekrúti!


Bohužiaľ mám zlé skúsenosti s pečiatkovými farbami, ktoré zanechávajú mastné stopy na papieri. Spôsobujú tieto škvrny tiež KORES farbiace farby?

Pri použití razítkových farieb KORES sa Vám nič také nestane. Vyrábame farbiace farby bez oleja, takže nezamastí papier.


Ako sa mám zachovať, keď dôjde k zasiahnutiu pokožky pečiatkovú farbou KORES?

Všeobecne sa dá povedať, že farbiace farby nedráždi pokožku. Stačí umyť postihnuté miesto mydlom a opláchnuť väčším množstvom vody.


Stay connected!