Bezpečnostné symboly na obaloch

Bezpečné pre děti

Vyprateľné - Tento symbol znamená pranie textílií v ruke aj v práčke.

Netoxické

Neobsahuje rozpúšťadlá

Šetrné vóči životnému prostrediu

Stay connected!